აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა

საბიბლიოთეკო სიახლეები


ახალი გამოცემები

ფემინისტი დედის დღიურები

ავტორი: თამთა თათარაშვილი
გამოშვების წელი: 2019
გამომცმემლობა: თბილისი

„ფემინისტი დედის დღიურები” დედობის, როგორც სოციალური და პოლიტიკური ფენომენის, გადააზრების მცდელობაა და მკითხველს მსჯელობის, კრიტიკისა და ანალიზის საშუალებას სთავაზობს. ამ წიგ­ნის შექმნის პროცესი ჩვენთვის საინტერესო და ხანგრძლივი ექსპერიმე­ნტი იყო და ახლა უკვე შეგვიძლია, რომ მისი შედეგებიც გაგიზიაროთ. ის, ნაწილობრივ, ქალური სოლიდარობის პროექტიცაა: ჩვენი სურვი­ლი იყო, მხარი

მონეტარული ეკონომიკა და პოლიტიკა

ავტორი: გიორგი ცაავა
გამოშვების წელი: 2020
გამომცმემლობა: თბილისი

რეკომენდირებულია სახელმძღვანელოდ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიის ფაკულტეტისა და საინჟინრო ეკონომიკიის მედიატექნოლოგიებისა და სოციალური მეცნიერებათა ფაკულტეტის სარედაქცო-საგამოცემლო სსაბჭოების მიერ.

როსტომი და ვახტანგ V

ავტორი: მამისთვალაშვილი ელდარ
გამოშვების წელი: 2020
გამომცმემლობა: პალიტრა L

ისინი განსხვავდებოდნენ ერთმანეთისაგან პიროვნული თვისებებით და ქვეყნის მართვაც განსხვავებულ დროსა და ვითარებაში მოუხდათ.შესაბამისად,განსხვავებული აღმოჩნდა მათი მოღვაწეობის შედეგიც.თუ ერთი მონარქის მტკიცე ხელით გაერთიანებული საქართველო ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე იყო გადაჭიმული,მეორის მმართველოსბი წლები დაგლეჯილ-დანაწევრებული ქვეყანა მხოლოდ გადარჩენაზე ფიქრობდა!"რომელია სიმაგრე ჩვენი

გიორგი XI და ქაიხოსრო

ავტორი: კახა კვაშილავა
გამოშვების წელი: 2020
გამომცმემლობა: პალიტრა L

ისინი განსხვავდებოდნენ ერთმანეთისაგან პიროვნული თვისებებით და ქვეყნის მართვაც განსხვავებულ დროსა და ვითარებაში მოუხდათ.შესაბამისად,განსხვავებული აღმოჩნდა მათი მოღვაწეობის შედეგიც.თუ ერთი მონარქის მტკიცე ხელით გაერთიანებული საქართველო ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე იყო გადაჭიმული,მეორის მმართველოსბი წლები დაგლეჯილ-დანაწევრებული ქვეყანა მხოლოდ გადარჩენაზე ფიქრობდა!"რომელია სიმაგრე ჩვენი

სწავლიბისა და განათლების თეორია (დიდაქტიკის საფუძვლები)

ავტორი: ლელა თავდგირიძე, გული შერვაშიძე, ნინა მამულაძე, ნატო შეროზია
გამოშვების წელი: 2019
გამომცმემლობა: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელნწიფო უვივერსიტეტი

აღნიშნული სახელმძღვანელო განკუთვნილია როგორც დამოკიდებლად, ასევე ბაკალავრიატი საფეხურის ფარგლებში მოქმედი მასწავვლებელის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამისა და ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალვრო-სამაგისტორ პროგრამის სტუდენტებისთვის.

პრაქტიკული ბუღალტერია

ავტორი: შოთა ელიავა
გამოშვების წელი: 2020

ელექტრონული სერვისები

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა გთავაზობთ სხვდასხვა ელ.სერვისებს

დაწვირლებით