აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა

საბიბლიოთეკო სიახლეები


ახალი გამოცემები

Institutional Economics: An Introduction

ავტორი: Stefan Voigt
გამოშვების წელი: 2019

Why is it that some countries become rich while others remain poor? Do markets require regulation to function efficiently? If markets offer an efficient way of exchanging goods, why do individuals even create firms?

Institutional and Organizational Analysis: Concepts and Applications

ავტორი: Eric Alston, Lee J. Alston
გამოშვების წელი: 2018

What explains the great variability in economic growth and political development across countries? Institutional and organizational analysis has developed since the 1970s into a powerful toolkit, which argues that institutions and norms rather than geography, culture, or technology are the primary causes of sustainable development.

Two Gryphius Tragedies in English Translation: Leo Armenius and Catharine of Georgia

ავტორი: Janifer Gerl Stackhouse
გამოშვების წელი: 2020

How do the first tragic plays of Andreas Gryphius (1616-1664) shed light on today’s political unrest and religious controversies in the Middle East and the Caucasus? Frequent updates remind us that revolt, imprisonment, torture, execution, and beheading still transpire in these regions.

ადამიანური რესურსების მართვის სახელმძღვანელო

ავტორი: მაიკლ არმსტრონგი
გამოშვების წელი: 2020
გამომცმემლობა: პალიტრა L

აიკლ არმსტრონგის „ადამიანური რესურსების მართვის სახელმძღვანელო“ არის ყველა თვალსაზრისით უნივერსალური, რადგან განკუთვნილია როგორც სტუდენტებისთვის, ისე ადამიანური რესურსების მართვის სფეროში დასაქმებული სპეციალისტებისა თუ ამ სფეროს ლექტორებისთვის. სახელმძღვანელო ეფუძნება საერთაშორისო თუ სხვადასხვა ქვეყნის უმსხვილესი კომპანიების პრაქტიკიდან ნასესხებ ათეულობით მაგალითს, რომლებიც

უახლესი ქართული თეატრის ტენდენციები

ავტორი: ლაშა ჩხარტიშვილი
გამოშვების წელი: 2021
გამომცმემლობა: კენტავრი

წიგნში განხილულია უახლესი ქართული თეატრის ისტორიის (ბოლო ოცწლეულის) მნიშვნელოვანი მოვლენები და საკითხები. ავტორი მსჯელობს ისეთ პრობლემებზე, როგორიცაა: თანამედროვე და უახლესი თეატრის დეფინიცია და საზღვრები, თანამედროვე თეატრის რაობა, უახლესი ქართული თეატრის ძირითადი ტენდენციები, შემოქმედებითი პრობლემები, სარეპერტუარო პოლიტიკა, ექსპერიმენტები ტრადიციულ და ალტერნატიულ სივრცეში,

განმანათლებლობის ეპოქა და ინგლისური რომანი

ავტორი: თამარ კობეშავიძე
გამოშვების წელი: 2021
გამომცმემლობა: აწსუ

ელექტრონული სერვისები

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა გთავაზობთ სხვდასხვა ელ.სერვისებს

დაწვირლებით