აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა

საბიბლიოთეკო სიახლეები


ახალი გამოცემები

განათლების ტაძარი აწსუ-85

ავტორი: იმერი ბასილაძე
გამოშვების წელი: 2020
გამომცმემლობა: აწსუ

ფინანსების საფუძვლები

ავტორი: მერაბ ვანიშვილი
გამოშვების წელი: 2021
გამომცმემლობა: თბილისი

საჯარო ფინანსები და ფინანსური პოლიტიკა

ავტორი: მერაბ ვანიშვილი
გამოშვების წელი: 2021
გამომცმემლობა: თბილისი

ბულგარულ-ქართული და ქართულ-ბულგარული ლექსიკონი


გამოშვების წელი: 2021
გამომცმემლობა: თბილისი

ზოგადი ბიოქიმია

ავტორი: იზოლდა ლომსიანიძე
გამოშვების წელი: 2021

დამხმარე სახელმძღვანელო ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაციის სპეციალობის სტუდენტებისათვის

წიგნიერების საფუძვლები

ავტორი: მალვინა შანიძე
გამოშვების წელი: 2021
გამომცმემლობა: აწსუ

ელექტრონული სერვისები

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა გთავაზობთ სხვდასხვა ელ.სერვისებს

დაწვირლებით