აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა

საბიბლიოთეკო სიახლეები


ახალი გამოცემები

გვარსახელბი XIX საუკუნის ლეჩხუმში

ავტორი: მერაბ კეზევაძე
გამოშვების წელი: 2018
გამომცმემლობა: ქუთაისი

წანამდებარე წიგნის მიზანია მკითხველს მიაწოდოს ინფომაცია XIX საუკუნის ლეჩხუმის მოსახლების გვარსახელებზე. პირველ ნაწილში წარმოდგენილია თითოეული დასახლებული პუნქტის გვარსახელები სოციალური იერარქიის მიხედვით, მეორე ნაწილი კი გვარსახელების გეოოგრაფიული საძიებელია

გვარსახელები XIX საუკუნის რაჭაში

ავტორი: მერაბ კეზევაძე
გამოშვების წელი: 2018
გამომცმემლობა: ქუთაისი

წინამდებარე წიგნის მიზანია მკითხევლს მიაწოდოს ინფორმაცია XIX საუკუნის რაჭის მოსახლეობის გვარსახელებზე. პირველ ნაწილში წარმოდგენილია თითოეული დასახლებული პუნქტის გვარსახელბი სოციალური იერარქიის მიხედვით. მეორე ნაწილი კი გვარსახელების გეოგრაფიოული საძიბელია

გელათი, ქართველ ქმინდანთა სავანე.

ავტორი: მერაბ კეზევაძე
გამოშვების წელი: 2018
გამომცმემლობა: ქუთაისი

წიგნში მოთხრობილია საქართველოს გამორჩეულ რელიგიგიური და კულტურულ- საგანმანათლებლო ცენტრში -გელათის ღვთისმშობლის შობის მონასტერში დაკრძალულ საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდანებზე.

რუსულ-ქათული საინფორმაციო ომი

ავტორი: ოლეგ პანფილოვი
გამოშვების წელი: 2018
გამომცმემლობა: ბაკურ სულაკაური

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, ოლეგ პანფილოვის წიგნი შექმნილია იმ მასალების მიხედვით რომელების 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაგროვდა აგრეთვე-მომდევნოჭლებშიც რათა წარმოდგენ ა შეგევქმნა საინფორმაციო ომის სუულ მასშტაბზე

ქუთაისის საფიჩიის მაცხოვრის ამაღლელები ეკლესია

ავტორი: მერაბ კეზევაძე
გამოშვების წელი: 2019
გამომცმემლობა: ქუთაისი

გასულ წელს 125 წელი გავდა ქუთაისის საფიჩხიის მაცხოვრის ამაღლების ეკლესიის კურთხევიდან, წელს კი განახლებიდან 30წელი სულდება. წიგნიში,ძირითადად საარქივო დოკუმენტებზე დაყრდნობით გადმოცემულიაეკლესიის, წასული დათანამედროვება.

სხვადასხვა სახის ჩაის პროდუქტების მიღება ტრადიციული და არატრადიციული ნედლეულის გამოყენებით

ავტორი: შორენა ჩაკვეტაძე
გამოშვების წელი: 2019
გამომცმემლობა: აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ნაშრომი ეძღვნება საქართველოს ჩაის სანედლეულო ბაზის კვლევას, თანამედროვე ნედლეულის ფიზიკურ-ქიმიური მაჩვენებლის შესწავლა,ნედლეულის მაქსიმალურად გამოყენების მიზნით ტექნოლოგიური რეგლამენტის შერჩევა.

ელექტრონული სერვისები

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა გთავაზობთ სხვდასხვა ელ.სერვისებს

დაწვირლებით