აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა

საბიბლიოთეკო სიახლეები


ახალი გამოცემები

XX საუკუნის რუსული ლიტერატურა

ავტორი: ზუმბულაძე, ი.
გამოშვების წელი: 2019
გამომცმემლობა: აწსუ

დამხმარე სახელმძღვანელო შეესაბამება რუსული ენისა და ლიტერატურის სპეციალობის საბაკალავრო კურსს და მოიცავს XX საუკუნის ლიტერატურის მიმოხილვას

სატრანსპორტო-ლოგისტიკური და ინტეგრალური განაწილებითი სისტემები წ. I

ავტორი: ბოცვაძე, ლ.
გამოშვების წელი: 2019
გამომცმემლობა: აწსუ

სახელმძღვანელო უნივერსიტეტების ბიზნესის ადმინისტრირების და საინჟინრო სპეციალობის სტუდენტებისათვის

ილუსტრირებული მსოფლიო ატლასი


გამოშვების წელი: 2019
გამომცმემლობა: პალიტრა L

ინტეგრირებული ლოგისტიკისა და მიწოდებათა ჯაჭვის მენეჯმენტი, ინტეგრირებული ლოგისტიკის მენეჯმენტი წ.II

ავტორი: ბოცვაძე, ლ.
გამოშვების წელი: 2015
გამომცმემლობა: უნივერსალი

ინტეგრირებული ლოგისტიკისა და მიწოდებათა ჯაჭვის მენეჯმენტი, ინტეგრირებული ლოგისტიკის მენეჯმენტი წ.I

ავტორი: ბოცვაძე, ლ.
გამოშვების წელი: 2015
გამომცმემლობა: უნივერსალი

ბაგრატ III იმერეთის მეფე

ავტორი: ხორავა, ბ.
გამოშვების წელი: 2019
გამომცმემლობა: პალიტრა L

[sub][/sub]ბაგრატ III — იმერეთის მეფე 1510-1565, ალექსანდრე II-ის ძე. ენერგიულად ებრძოდა ოსმალებს, ცდილობდა იმერეთის მთლიანობის შენარჩუნებას. „ტყვეთა სყიდვის“ წინააღმდეგ მოიწვია საეკლესიო კრება, რომელმაც ტყვის გამსყიდველთათვის სიკვდილით დასჯა დაადგინა

ელექტრონული სერვისები

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა გთავაზობთ სხვდასხვა ელ.სერვისებს

დაწვირლებით