აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა

საბიბლიოთეკო სიახლეები


ახალი გამოცემები

Einfuhrung in die Georgische literatur des kritischen realismus

ავტორი: Nugescha Gagnidse
გამოშვების წელი: 2018

ადმინისტრაციული საპროცესო სამართლის სახელძღვანელო

ავტორი: კოპალეიშვილი მ., ტურავა პ...
გამოშვების წელი: 2018
გამომცმემლობა: იურისტების სამყარო

ფუნქციური ბიოქიმია

ავტორი: ოზოლდა ლომსანიძე
გამოშვების წელი: 2018
გამომცმემლობა: აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მოცემული სალექციო კურსი გათვალისწინებულია, როგორც დამხმარე სახელმძღვანელო არა მარტო სამკურნალო სპეციალობის სტუდენტებისათვის, არამედ სამედიცინო ფაკულტეტისა და ბიოლოოგიის სპეციალობის სტუდენტებისათვის.

არტაანის ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები

ავტორი: თამაზ ფუტკარაძე, შოთა მუმლაძე ..
გამოშვების წელი: 2018
გამომცმემლობა: უნივერსალი

მონოგრაფიაში საველე ექსპედიციების დროს მოძიებული მასალებისა და სამეცნიერო-ლიტერატურული მონაცემების საფუძველზე შესწავლილია ისტორიული საქართველოს "ქვეყნის" - არტაანის ქართული მატერიალური კულტურული მემკვიდფრეობის ძეგლები, საფორტიფიკაციო და საგზაო ნაგებობანი, ეკლესიები და მონასტრები, ძველი გზები და გადასასვლელები..

ადრეფეოდალური ხანის ქართული ეთნოკულტურის ისტორიიდან

ავტორი: სოსო ჭანტურიშვილი
გამოშვების წელი: 2018
გამომცმემლობა: საქართველოს ეროვნული მუზეუმი

ნაშრომში მონოგრაფიულად არის შესძავლილი V-X საუკუნეების საქართველოს ყოფა და კულტურა. გამოკვლეულია როგორც სოციალურ-ეკონომიკური ყოფა, ისე კულტურული ყოფის საკითხები: მეურნეობა და სამეურნეო ყოფა, ოჯახი და საოჯახო ურთიერთობები..

New Language Leader - Upper Intermediate Coursebook

ავტორი: David Cotton, David falvey, Simon Kent


The Coursebook offers a variety of material on contemporary issues that will help students negotiate academic life successfully. For instance, the Coursebook contains Scenarios that give students the opportunity to apply language in real-life situations and develop valuable communication skills; Study Skills sections, with videos, that provide useful tips and training for a

ელექტრონული სერვისები

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა გთავაზობთ სხვდასხვა ელ.სერვისებს

დაწვირლებით