აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა

საბიბლიოთეკო სიახლეები


ახალი გამოცემები

ქართველოლოგიის თანამედროვე გამოწვევები

ავტორი: ტარიელ ფუტკარაძე
გამოშვების წელი: 2019
გამომცმემლობა: უნივერსალი

ლუარსაბ I და სვიმონ I

ავტორი: ელდარ მამისთვალიშვილი
გამოშვების წელი: 2018
გამომცმემლობა: პალიტრა L

კანვოი

ავტორი: ირაკლი მახარაძე
გამოშვების წელი: 2018
გამომცმემლობა: ბაკურ სულაკაური

წიგნი დოკუმენტურ წყაროებზე დაყრდნობით მოგვითხრობს კანვოის ისტორიასა და კანვოელ ქართველ მეომრებზე, რომლებიც მსახურობდნენ საიმპერატორო კარზე 1811 წლიდან 1917 წლამდე, ანუ ნიკოლოზ II-ის გადადგომამდე. კანვოელთა სიაში ირიცხებოდნენ: სამეგრელოს დედოფლის, ეკატერინე ჭავჭავაძის ვაჟები – ნიკო და ანდრია დადიანები; გიორგი XII-ის შთამომავალი ალექსანდრე ამილახვარი; დავით (უჩა) დადიანი და სხვა

ახლო აღმოსავლეთი

ავტორი: გაჩეჩილაძე რევაზ
გამოშვების წელი: 2018
გამომცმემლობა: ბაკურ სულაკაური

I ტომი მიზნად ისახავს,ფართო წარმოდგენა შეუქმნას საქართველოს მეზობელი დიდი რეგიონის გეოგრაფიული თავისებურებებითა და ისტორიული განვითარებით დაინტერესებულ მკითხველს - ახლო აღმოსავლეთის, აგრეთვე, საერთაშორისო ურთიერთობების, მსოფლიო ისტორიის, გეოგრაფიის, დემოგრაფიის, სოციალური პრობლემების შემსწავლელ სტუდენტს, ან ახლო აღმოსავლეთის რომელიმე ქვეყანაში მომუშავე ადამიანს, მათ შორის

ქალაქი ქართულ ისტორიულ სივრცეში

ავტორი: ქეთევან ნადირაძე
გამოშვების წელი: 2018
გამომცმემლობა: არტანუჯი

ნაშრომში განხილულია ქართული ქალაქების შესწავლის იტორიოგრაფია. წარმოდგენილია საქართველოს ქალაქის ზოგადი მახასიათებლები.

დემეტრე I

ავტორი: ჯემალ სტეფნაძე
გამოშვების წელი: 2019
გამომცმემლობა: პალიტრა L

დემეტრე I, საქართველოს მეფე, დავით აღმაშენებლის მემკვიდრე (1125-1156). მამის სიცოცხლეშივე აქტიურად მონაწილეობდა სახელმწიფოს მართვა-გამგეობაში. დიდგორისა და შირვანის ბრძოლებში ქართველთა ლაშქრის გამარჯვების ერთ-ერთი ორგანიზატორი იყო. დავით აღმაშენებლის გარდაცვალების შემდეგ იძულებული გახდა ანისი ყმადნაფიცობის პირობით თურქებისათვის დაეთმო. 1138 წელს დემეტრე I-ის სარდლობით

ელექტრონული სერვისები

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა გთავაზობთ სხვდასხვა ელ.სერვისებს

დაწვირლებით