აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა

საბიბლიოთეკო სიახლეები


ახალი გამოცემები

სტატისტიკის თეორია და პრაქტიკა საქართველოში


გამოშვების წელი: 2019
გამომცმემლობა: უნივერსალი

საიბულიეო სამეცნიერო გამოცემა, ეძღვნება საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 100 წლის იუბილეს

სახელმწიფო საწარმოები საქართველოში


გამოშვების წელი: 2018
გამომცმემლობა: ილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

არსებული სამართლებრივი რეგულირება, გამოწვევები და რეკომენდაციები

მენეჯმენტის საფუძვლები

ავტორი: ჯულაყიძე, ე.
გამოშვების წელი: 2018
გამომცმემლობა: ქუთაისი

წიგნში გადმოცემულია მენეჯმენტის მეცნიერბის არსი და მისი ძირითადი კონცეფციები; აღწერილია ადმიანთა მართის გენეზისი კაცობრიობის წარმოშობიდა დღემდე;

წითელი დედოფალი

ავტორი: ვიქტორია ავეიარდი
გამოშვების წელი: 20015
გამომცმემლობა: პალიტრა L

მერ ბაროუს სამყარო ორ ფერად არის გაყოფილი – წითლად და ვერცხლისფრად. წითელში სიდუხჭირე, იმედგაცრუება, შიმშილი და სასოწარკვეთაა, ვერცხლისფერში – კეთილდღეობა, ძალა და ძალაუფლება! წითელ სამყაროში გოგონა ოჯახის სარჩენად ქურდობს, სხვა არაფერი იცის! თუმცა ის იცის, რომ როგორც კი 18 წლისა შესრულდება, ჯარში გაიწვევენ, რათა ვერცხლისფრების სიმშვიდე დაიცვას.

გროსმაისტერი

ავტორი: არდია, ს.
გამოშვების წელი: 2017
გამომცმემლობა: თბილისი

რამდენი ადამიანიცაა — იმდენი ისტორიაა. მთავარია, შენი ისტორია იმ ერთისას დაემთხვას... ეს ისტორია კი ერთ ჭკვიან მანიპულატორ ადამიანზეა, რომელიც სხვებით თამაშობდა და თავისი მიზნის მისაღწევად არაფერს იშურებდა. ის ყველაზე ცნობილი იყო იმ დროს, ყველაზე პოპულარული... მაგრამ სინამდვილეში მას მაინც არავინ იცნობდა.

ისმაელი

ავტორი: დენიელ ქუინი
გამოშვების წელი: 2018
გამომცმემლობა: ინტელექტი

წარმოიდგინეთ, რომ გაწუხებთ განცდა, თითქოს რაღაც არ არის რიგზე. ფიქრობთ, რომ ადამიანი ბუნებასთან მიმართებით სწორად არ იქცევა. გგონიათ, რომ რაღაც აუცილებლად უნდა შეიცვალოს და უეცრად გაზეთში აწყდებით განცხადებას:

ელექტრონული სერვისები

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა გთავაზობთ სხვდასხვა ელ.სერვისებს

დაწვირლებით