კომპიუტერიულური ლაბორატორიის დაჯავშნა


აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეის ბიბლიოთეკაში შესაძლებელია კომპიუტერიულური ლაბორატორიაში კომპიუტერის დაჯავშნ და გამოყენება.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლებს (აკადემიურ პერსონალს, სტუდენტებსა და თანამშრომლებს).

დღის განმავლობაში ოთახით სარგებლობა შესაძლებელია მაქსიმუმ ორი საათით.

კომპიუტერის გამოყენება შესაძლებელია წინასწარი დაჯავშნის საფუძველზე. შეგიძლიათ კომპიუტერი დაჯავშნოთ პირადად, ადგილზე მისვლით ან/და ელექტრონულად

ქუთაისის, თამარ მეფის №59., XXII კორპუსი