ჯგუფური და ინდივიდუალური მუშაობის ოთახის დაჯავშნა


აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეის ბიბლიოთეკაში შესაძლებელია ჯგუფური და ინდივიდუალური მუშაობის ოთახის დაჯავშნა და გამოყენება.