ჯგუფური და ინდივიდუალური მუშაობის ოთახის დაჯავშნა


აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლებს (აკადემიურ პერსონალს, სტუდენტებსა და თანამშრომლებს).

დღის განმავლობაში ოთახით სარგებლობა შესაძლებელია მაქსიმუმ ორი საათით.

ჯგუფური და ინდივიდუალური მუშაობის ოთახის გამოყენება შესაძლებელია წინასწარი დაჯავშნის საფუძველზე. შეგიძლიათ ოთახი დაჯავშნოთ პირადად, ადგილზე მისვლით ან/და ელექტრონულად

ქუთაისის, თამარ მეფის №59., XXII კორპუსი