ჰეგელის რელიგიის ფილოსოფია

დიდი გერმანელი მოაზროვნე გეორგ ვილჰელმ ფრიდრიხ ჰეგელი (1770-1831 წწ.) ფილოსოფიისა და რელიგიის, კერძოდ კი, ქრისტიანობის ურთიერთმიმართების საკითხს საგანგებო ყურადღებას აქცევას. მისმა ნააზფრევმა არა მარტო ფილოსოფიის ისტორიაზე მოახდინა უდიდესი ზეგავლენა, არამედ მისი შემოქმედება ქრისტიანობის ერთგვარ ფილოსოფიურ გამართლებადაც კი იქცა.