ბიბლიოთეკათშორისი სერვისი

აწსუ ბიბლიოთეკა მკითხველს სთავაზობს ბიბლიოთეკათშორისი სერვისით მომსახურებას, რომელიც გულისხმობს პარტნიორი ბიბლიოთეკებიდან, დროებით სარგებლობისთვის გამოიწეროს ისეთი ლიტერატურა, რომელიც ჩვენს ბიბლიოთეკაში არ მოიპოვება.