თსუ-ს საჩუქარი ჩვენი ბიბლიოთეკის მკითხველთათვის

ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა ჩვენს ბიბლიოთეკას საჩუქრად გადმოსცა სხვადასხვა თემატიკის ლიტერატურა. წიგნები შეგიძლიათ იხილოთ აწსუ ბიბლითეკის ვებ-გვერდზე "სიახლეები"-ის რუბრიკაში