ელექტრონული ბიბლიოთეკა/e-library

მოგესალმებით!

როგორც იცით, ქვეყანაში კორონავირუსის (COVID 19) შესაძლო გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით პრევენციული ღონისძიებების გატარებისა და აწსუ-ში სასწავლო პროცესის შეუფერხებლად წარმართვისათვის, 16 მარტიდან სწავლება/სწავლის პროცესი ხორციელდება დისტანციური სახით, პილოტირების რეჟიმში.
შეგახსენებთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ აწსუ ელ. ბიბლიოთეკით (http://elibrary.atsu.edu.ge), რომელიც დღეის მდგომარეობით მოიცავს 2048 ელექტრონულ წიგნს.

Hello!
As you are aware, in order to prevent the possible spread of Coronavirus (COVID 19) in the country,from 16th of March the teaching / learning process will be carried out online. I would like to remind you that you may use ATSU e-library (http://elibrary.atsu.edu.ge), which currently includes 2048 e-books