აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი

აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI) არის დამოუკიდებელი, არაკომერციული ორგანიზაცია, რომლის მიზანი მსოფლიოს მასშტაბით კანონის უზენაესობის, სამოქალაქო საზოგადოების და თავისუფალი ბაზრის განვითარებაა. უფრო დეტალური ინფორმაცია ორგანიზაციის შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ მის ვებგვერდზე (http://ewmi-prolog.org/). აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი გვთავაზობს უახლეს ელექტრონულ პუბლიკაციებს სამართლის მიმართულებით.