საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე

გაცნობებთ, რომ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის მომხმარებელთათვის (მხოლოდ პირველი კორპუსის სამკითხველო დარბაზში არსებული კომპიუტერებიდან) ერთი წლის ვადით ხელმისაწვდომი გახდა საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (https://matsne.gov.ge/).